Lis Mona & Sigrid Borggaard på parrings visit ved Hermes Rex